x

Bérszámfejtési, személyzeti és munkaügyi rendszer

A bér program moduljai bér-és munkaügy, OEP ellátások, havi e-bevallás, vezetõi információs modul.
Lefedi a bérügyvitel összes területét. A program moduláris felépítése,hatékony megoldást biztosít a kis-, közép és nagyvállalatok számára egyaránt.
A mezõgazdaság speciális igényei szerinti teljesítmény elszámolás lehetõsége.

Korlátlan számú cég, korlátlan számú dolgozó nyilvántartása és számfejtése ! Hálózati alkalmazás!

 
 
A program fõbb funkciói:
 • havidíj, órabér, teljesítménybér nyugdíjas foglalkoztatott bére
 • fõfoglalkozású-, mellékfoglalkozású-, nyugdíjas alkalmazott, vállalkozói kivét, tagi jövedelem
 • fizetett-,nem fizetett távollétek, túlórák, mûszakpótlékok, juttatások, levonások, kedvezmények beállítása
 • automatikus adatkitöltõ funkció: Pl. adóazonosító alapján kitölti a születési dátumot, irányítószám alapján a települést és viszont,
 • jogcím csoporton belül tetszõleges jogcím létrehozása a felhasználó igényeinek megfelelõen paraméterezhetõ, de telepítéskor olyan
 • alapbeállítással kerül telepítésre, mely azonnal lehetõvé teszi a jogszabályok alapján történõ munkát.
 • munkaidõnyilvántartás „gépi” jelenléti ív használatával, abból a munkaidõ adatok számfejtésre átvételi lehetõsége
 • mezõgazdasági üzemek esetében erõ- és munkagép bérfeldolgozás, teljesítménybér elszámolása
 • a jövedelmeket és a levonásokat jogcímként kezeli
 • bértörzs összeállításának lehetõsége az adott jogviszonyhoz tartozó jogcímekbõl
 • hozott adatok rögzítése
 • egészségbiztosítási pénztár által kifizetett adóköteles ellátások és levont adóelõlegek rögzítése
 • egy dolgozónak korlátlan számú jogviszony rendelhetõ
 • egy jogviszonyhoz korlátlan számú számfejtés tartozhat
 • kódállományok kezelése (foglalkoztatás formája, jogviszony megszûnésének oka, besorolás jelleg, költséghely, bank, ország, FEOR,
 • TEÁOR, szakmakód, alkalmazás minõsége, szabadság, stb.)
 • magánnyugdíj pénztárak, önkéntes nyugdíjpénztárak, önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, önkéntes    önsegélyezõ pénztárak kezelése
 • magánnyugdíj pénztárak munkavállalói- és munkáltatói kiegészítéseinek kezelése
 • munkarend (napi órák) nyilvántartása táblázat segítségével
 • magánnyugdíj pénztári összesítõ lista
 • munkaszerzõdések nyilvántartása, szövegszerkesztõ használata
 • évközi csökkentett adójóváírás
 • START-,START PLUSZ-, START EXTRA kártyások kezelése
 • AM könyvvel foglalkoztatottak nyilvántartása
 • egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) kezelése
 • Munkaidõ keret kezelése
 • havi adatszolgáltatás: 2308, 2358 bevallások, 23T1041-es bejelentõ elkészítése (személyi- és számfejtett adatok átadása az AbevJava programnak)
 • adatok átadása a NYENYI program számára
 • munkáltatói igazolás a jövedelemadó bevallásához (M30)
 • munkáltatói jövedelemadó megállapítása (M29)
 • NY29-es nyilatkozat   
 • összes dolgozó számfejtése egyszerre (csoportos számfejtés)
 • számfejtések értékei szabadon módosíthatóak, az eredeti értékek megõrzése mellett
 • általános-, göngyölített-, lineáris adószámítási módszer
 • bérlista, bérlap, bérlapok csoportos újranyomtatása
 • dolgozónkénti munkabér és levonások listája, dolgozónkénti bruttó kifizetések és levonások tételes listája, utalandó járulékok
 • listája, személyi lap, állományi lista, szabadság lista
 • magán nyugdíj pénztárankénti összesítõ lista, jogcímenkénti lista, túlórák listázása
 • munkaidõadatok listázása, listakészítés (tetszõleges jogcímekbõl generálható lista)
 • bérkarton, szabadság-nyilvántartás, távollét, munkáltatói igazolás, adó- és járulékbevallás, jogcímenkénti összesítõ, bérátutalási
 • lista, törzsadatok listája, bérfeladási listák, adó- és járulék átutalási lista, jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás
 • megállapításához, jelenléti ív, kódállományok listája.
 • AM könyvvel foglalkoztatottak listája
 • listák nyomtatása költséghelyi bontás szerint is
 • bérfeladás paramétertábla egyszeri beállítása szerint bérfeladás elkészítése, idegen rendszerbe TXT file- on keresztüli átadás   
 • belépõ dolgozók nyomtatványai: munkaszerzõdés, tájékoztató a munkaszerzõdés mellé, nyilatkozat a bevétel adóelõlegének
 • megállapításához, nyilatkozat az adójóváírás érvényesítésérõl, nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítésérõl, igazolás a
 • biztosított nyilvántartásba vételérõl
 • kilépõdolgozók nyomtatványai: kilépõlap, nyilatkozat a levont- és befizetett járulékokról, igazolólap a munkanélküli járadék
 • megállapításához, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszûnésekor, adatlap a tartási kötelezettségekrõl
 • összes kilépõ lista nyomtatása egyszerre
 • listák készítése PDF formátumba, illetve átadás Excelbe
 • csoportos átutalás a K&H Bank, OTP , Electra formátuma szerint   
 • adatállományok mentése, visszatöltése
 • jelszavas belépés
 • a program futtatható pendrive-on is
Az itt felsorolt, valamint a további funkciók részletes ismertetéséhez kérje ingyenes rendszerbemutatónkat. Várjuk érdeklõdését!
Szakács Péter
 
Tel: +36-30/286-38-32; +36-94/509-777  
A programmal készített mintanyomtatványok:

 
A program mintaképei:

Elérhetőség