x

Könyvelési, pénzügyi program

Könyvelõ programunkat kettõs könyvelést vezetõ kis-, közép- és nagyvállalatoknak, cégeknek, könyvelõ irodáknak ajánljuk.

Legújabb és legkorszerûbb SQL adatbázisra épülõ könyvelõ programunk hálózatos és internetes elérésen keresztül is alkalmas több cég és azon belül korlátlan tétel könyvelésére. Az egymást követõ évek párhuzamosan kezelhetõk, egy új év nyitásánál a törzsek (számlatükör, deviza nemek és árfolyamok stb.) az elõzõ évbõl átvételre kerülnek. A tételek az alábbi könyvelési naplókon rögzíthetõk: pénztár, bank, vevõ, szállító,
vegyes. A számviteli évzárás és évnyitás a programmal automatikusan elvégeztethetõ. Lehetõség van más programokból könyvelési tételek
importálására is az elõírt struktúra alapján. A használata egyszerû, a nyilvántartáshoz szükséges törzsek automatikusan rendelkezésre
állnak és a rögzítés alatt is karbantarthatók. Minden listát képernyõre is kérhet, és a megtekintést követõen nyomtathat. A programból a kimutatások PDF formátumban is elkészíthetõk, illetve EXCEL-be átadhatók és a könyvelt cég vezetõi részére elektronikus levélben csatolt állományként elküldhetõk. Néhány lista a választékból: fõkönyvi kivonatok, karton, analitikus áfa kimutatás, folyószámla,
naplók, gyûjtõkódonkénti lista stb. Az adatbiztonságot a beépített mentési és visszatöltési funkciók biztosítják.

 A programmal készített minta nyomtatványok
 
Az ENTERSys program fõbb tulajdonságai:
Entersys Professional
 • A mezõgazdaság speciális igényeinek megfelelõen értékadatok mellett naturális egységek és mennyiségi adatok nyilvántartására is   alkalmas
 • Elõre kontírozott gazdasági események alkalmazása, eseménykönyvelés.
 • Tetszõlegesen kialakítható számlatükör (idegen nyelven is), gyûjtõkód rendszer
 • Költségek felosztása,  illetve a gyûjtõkódok szerinti költségfelhasználás halmozottan
 • Általános forgalmi adó elszámolása, revízióképes adóanalitika adóalapok és adók bontásában
 • Teljes körû ÁFA nyilvántartás, ÁFA bevallás elkészítése
 • Határidõre nem rendezett folyószámlatételek folyószámlánkénti tételes kimutatása
 • Vevõ, szállító folyószámla kezelés, automatikus folyószámla rendezés
Számlák beérkeztetése
 • Határidõn túli vevõi tartozások, és szállítói követelések valamint a várható bevételek és fizetési kötelezettségek kezelése (intervallum bontás)
 • Könyvelések naplón (nyitó, bank, pénztár, vevõ, szállító, vegyes), forintban és devizában
 • Szállító naplón részösszeg kezelése
 • Összköltség, illetve forgalmi költség eljárás alkalmazása (elsõdleges költség nem, másodlagos költséghelyes, illetve elsõdleges költséghelyes, másodlagos költség nemes könyvelés
 • Fõkönyvi kivonatok havi szinten és halmozottan, idõszakra is
 • Idegen nyelven lekérhetõ listák, kimutatások, PDF file-ba, illetve EXCEL-be
 • Eltérõ üzleti év kezelése
Kivonatok
 • Automatikus éves zárás-nyitás, részlegesen illetve teljes körûen
 • Több üzleti év adatának lekérdezhetõsége
 • Beállítható jogosultsági rendszer
 • Gyors rögzítés egér használata nélkül
 • Vevõi tartozások, szállítói követelések listája
 • Esedékes vevõi tartozások
 • Késedelmi kamat számítás
 • Egyenlegközlõ levél (vevõk/ szállítók)
 • Fizetési felszólítás
Teljesített bejövõ számlák
Listák, kimutatások:
 •  Tételes naplóforgalom: Gazdasági események könyvelése bizonylatról.
 •  Fõkönyvi kivonatok: havi szinten és halmozottan
 •  Fõkönyvi -és folyószámla tétellista
 •  Költségfelosztások kiíratása: tartalmazza a költségek /6/7-es számlák/ gyûjtõkódonkénti felosztását.
 •  Gyûjtõkódok szerinti költségfelhasználás.
 •  Ágazati költségelemzések
 •  Tételes általános forgalmi adó kimutatás (revizióképes adóanalitika)
Bank napló
 • Vevõi tartozások listázása /nyitott tételek/
 • Szállítói követelések listázása /nyitott tételek/

 
   


Az itt felsorolt, valamint a további funkciók részletes ismertetéséhez kérje ingyenes rendszerbemutatónkat. Várjuk érdeklõdését!


Szakács Péter

 Tel: +36-30/286-38-32; +36-94/509-777

 Email: info@entersys.hu
Skype: info_entersys


 
A programmal készített mintanyomtatványok:
 
Könyvelés: Pénzügy:
 Bank napló
 Fõkönyvi kivonat 
 Fõkönyvi kivonat vevõ analitika
 Fõkönyvi kivonat szállító analitika
 Fõkönyvi kivonat számla és naplóforgalom összesítõ
 Fõkönyvi számalap
 Forgalmi adó analitika
 Nyitott tételek vevõnként
 Nyitott tételek szállítónként 
 Vevõk tételes listája
 Vevõi tartozások listája
 Egyenlegközlõ
 Fizetési felszólítás
 Teljesített bejövõ (szállítói) számlák
 
A program mintaképei:

Elérhetőség